МЕНЮ
Кмет: инж. Хасан Азис
Правомощия на кмета
Зам.кмет: Веселина
      Тихомирова

Зам.кмет: Мюмюн Али
Зам.кмет: Тунджай
      Шюкрю

Зам.кмет: Катя Митовска
Приемни дни
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЗАМЕСТНИК КМЕТ: Веселина Тихомирова

Автобиография на Веселина Миткова Тихомирова
Заместник-кмет на Община Кърджали

 

Дата и място на раждане: 5 юни 1981 година в град Крумовград

Образование:
2003 - 2005г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” град Пловдив, Филиал „Любен Каравелов” град Кърджали;
Степен на образование: магистър по Психология на социалните дейности;
1999 - 2003г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” град Пловдив, Филиал „Любен Каравелов” град Кърджали;
Степен на образование: бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика
1994 - 1999г. - СОУ „Отец Паисий” град Кърджали;

Професионален опит:
30.12.2016 - до момента - Заместник-кмет на Община Кърджали ресор "Хуманитарни дейности";

Езикова подготовка:
Английски език, руски език.

Семейно положение:
Неомъжена.

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка