МЕНЮ
Кмет: инж. Хасан Азис
Правомощия на кмета
Зам.кмет: Веселина
      Тихомирова

Зам.кмет: Мюмюн Али
Зам.кмет: Тунджай
      Шюкрю

Зам.кмет: Катя Митовска
Приемни дни
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЗАМЕСТНИК КМЕТ: Мюмюн Али

Автобиография на Мюмюн Дурмуш Али
Заместник-кмет на Община Кърджали


Дата и място на раждане:
31.07.1983 г. в гр. Кърджали.

Образование:

10.2009 - 05.2011 г. - Земеделски колеж Пловдив, филиал Кърджали
Степен на образование: професионален бакалавър по агротехнологии

09.1998 г. до 2002 г. - Техникум по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов“, Ст. Загора
Степен на образование: ветеринарен техник  - средно специално

09.1990 г. до 1998 г. - ОУ „Христо Ботев“ с. Люляково, общ. Кърджали

Трудов стаж:
12.2016г. - до момента - Заместник кмет на Община Кърджали;

10.2007г. – 12.2016г. – Кмет на кметство с. Люляково, общ. Кърджали;
10.2003 г. - 10.2007 г. – Частен бизнес

Квалификация:
Работа с компютър – Microsoft Word, Microsoft Exsel, Internet.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B"

Други дейности:
От 2009 г. е член на Управителния съвет на СЛР – Кърджали

Семейно положение:
Женен, с две деца. 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка