МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Заявления за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 33740178/03.07.2015 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2015-07-15
2.
Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Кърджали, с цел плаващо съоръжение. 2014-03-14
3.
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект-дере, приток на р. Върбица, поречие-р. Арда, с цел заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: „Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали”. 2014-02-10
4.
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 33740100/17.11.2011г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, ляв приток на яз.Кърджали за проектиране на обект "Хотелски комплекс и вилно селище, с.Пеньово, община Кърджали" 2013-09-09
5.
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за изменение на издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив разрешително № 33720002/04.04.2007г. на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали за обект в експлоатация: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", с.Пепелище, община Кърджали. 2013-03-12
6.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали" 2012-06-07
7.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, обект - Производствена база - Бетонови възли "Устра-Бетон", цел: заустване на производствени отпадъчни води; воден обект: Душумедере; място на заутване - Душемедере, на около 300 м. от вливането му в р. Върбица; землище - гр. Кърджали, Промишлена зона "Летище"; ЕКАТТЕ 40909 2009-07-21
8.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води на съществуващ обект фабрика "Бентонит" 2009-03-09
9.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере към язовир "Студен кладенец", ЕКАТТЕ 83315, в землището на с.Широко поле, община Кърджали. Целта на заявеното ползване е заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ-2 , с.Широко поле. 2008-10-27
10.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере към язовир Студен кладенец, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Широко поле, община Кърджали" 2008-05-15
11.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Дере, приток на р.Кьош дере и Дере, приток на язовир Кърджали, с цел заустване на отпадъчни води на обект: "Канализация на с.Бойно, община Кърджали" 2008-05-15
12.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на река Върбица, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Глухар, община Кърджали" 2008-05-15
13.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Хазнебурун дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Мост, община Кърджали" 2008-05-15
14.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Перперек, община Кърджали" 2008-05-15
15.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Гюнек дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Стремци, община Кърджали" 2008-05-15
16.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в язовир Студен кладенец, от дейността на "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД 2008-02-15
17.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: „Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили”, с.Пепелище, община Кърджали. 2007-02-28
18.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Студен кладенец" с цел заустване на отпадъчни води от обект:"Фабрика за бентонит" 2006-11-24

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани