МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 33710100/19.01.2015 г., за ползване на воден обект - дере, поречие - р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект"Жилищни сгради за сезонно ползване, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив, с възложител "СТЕЛМ" ЕООД. 2015-02-10
2.
Изменение на разрешително з№33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, общ. Кърджали, обл. Кърджали" 2014-05-10
3.
Разрешително № 33740155/27.02.2014 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за проектиране на обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2014-03-14
4.
Решение № РР - 1742/ 08.07.2013г. за изменение на разрешително № 33720002/04.04.2007г., продължено с решение № РР - 1097/19.01.2011г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, вливащо се в р.Бяла вода, поречие на р.Арда, за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", находяща се в с.Пепелище, община Кърджали на "ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали 2013-07-23
5.
Разрешително № 33740125/22.06.2012 г., за ползване на воден обект- дере, поречие- р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2012-07-09
6.
Разрешително № 33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект- дере, ляв приток на яз. "Кърджали", поречие- река Арда, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив 2011-12-14
7.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура за ползване на воден обект- Дере, ляв приток на яз."Кърджали", с цел заустване на отпадъчни води от обект в проект: "Хотелски комплекс и вилно селище, село Пеньово, местност "Чардаклъ", община Кърджали, област Кърджали 2011-10-28
8.
Продължаване срока на дейстние на Разрешително за ползване на воден обект - повърхностни води за заустване на отпадъчни води №33720002 от 04.04. 2007 година 2011-02-02
9.
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 2010-02-25
10.
Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в землището на с. Седловина и с. Доброволец 2010-02-25
11.
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир "Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от градска канализационна система 2009-09-30
12.
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: "Бентонит" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали, в повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец" 2009-05-15
13.
Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води от съществуващ обект "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали 2009-03-09
14.
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за бентонитови глини "Пропаст - Доброволец" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали 2008-12-29
15.
Решение № 520/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за зеолит "Бели пласт", село Бели пласт, община Кърджали" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали 2008-12-29
16.
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили" на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, в повърхностен воден обект - Дере, вливащо се в река Бяла вода. 2007-04-17
17.
Разрешително №301351 за водоползване на обект - Сухо дере, дол "Седловина", поречие на р.Арда 2006-05-10
18.
Разрешително №301341 за водоползване на обект - Сухо дере, приток на Дермен дере, поречие на р.Арда 2006-05-04

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани