МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Май 2017
Site ver. 3.0


   МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

Международно сътрудничество и побратимени градове

Община Кърджали поддържа активни контакти с побратимените си градове

  Община Ийст Стафордшир, Великобритания;
  Град Елхарт, щат Индиана, САЩ;
  Община Комотини, Р Гърция;
  Община Филипи, Р Гърция;
  Община Суфли, Р Гърция;
  Община Текирдаа, Р Турция
  Град Владимир, Русия.
  Община Гаази Осман Паша, Р Турция;

 

История на сътрудничеството и побратимяването

Община Ийст Стафордшир, Великобритания и
Град Елхарт, Индиана, САЩ

Меморандум за сътрудничество между Община Кърджали, България, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхрт, САЩ – 8 Ноември 2001 г.

Прокламация за официален съюз между гр. Елхарт, Индиана, САЩ и град Кърджали, България като побратимени градове - 25 Май, 2002 г.

Началото на контактите между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир и град Елхарт е поставено през през месец Ноември, 2000 год. , при посещение на делегации от побратимените градове. В продължение на една година бе водена активна кореспонденция и са набелязани следващите стъпки за съвместна работа. В резултат на сътрудничеството са реализирани няколко проекта в областта на културния обмен, образованието и социалните дейности.

 

Община Комотини

Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали и Община Комотини – Октомври, 1997

През Октомври 1997 година с цел стимулиране и активизиране на връзките и действията на двете общини и тяхната готовност да издигнат приятелството, разбирателството и уважението между двата народа се сключи Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали – Р България и Община Комотини – Р Гърция. Като резултат от сътрудничеството между двете общини са реализирани множество проекти в областта на икономиката и стратегическото развитие на двата региона, културния обмен и социалните дейности.

Виж WEB-сайта на община Комотини >>

 

Община Филипи

Клетва на побратимяване между Община Кърджали и Община Филипи – Май, 2002

През 2002 година в отговор на желанието на хората от двете общини за разширяване на контактите , развитие и задълбочаване на връзките и сътрудничеството и в израз на взаимно уважение и приятелство се подписа Клетва на побратимяване между общините Филипи и Кърджали. В резултат на сътрудничеството и съвместната работа на двете общини са реализирани проекти в областта на културния обмен, спорта, търговско – икономическото сътрудничество.

 

Община Суфли

Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли – Април, 2003 г.

С оглед важността на трансграничното сътрудничество и възможностите които то може да предостави на двете общини, както и развитието на алтернативен туризъм през 2003 година се подписа Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли. Основна цел на сътрудничеството е разработване на съвместни проекти и проучвания с цел на паралелно развитие на трансграничния туризъм.

 

Община Текирдаа

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Текирдаа Декември, 2003

В резултат на дългогодишно разбирателство и партньорски връзки на различни организации и жители на двете общини през 2003 година бе подписан Протокол за побратимяване между Община Текирдаа и Община Кърджали. С неговото подписване се засилват и активизират връзките на двете общини, допринасяйки за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за развитието на региона като цяло.

Виж WEB-сайта на община Текирдаа >> 

 

Община Владимир

Споразумение за сътрудничество между гр. Владимир, Русия и гр. Кърджали, България

Това споразумение се подписва от кметовете на градовете Влдимир и Кърджали като израз на традиционното приятелство между двата народа.

Цели на споразумението:

•  да стимулира взаимоизгодното сътрудничество между двата града в духа на новото време;

•  да активизира контактите между двата града и информационния обмен, в икономическата, образователната и културна сфера;

•  да способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората надвата града по пътя на взаимни добри посещения и активизиране на туристичекия обмен.

Споразумението е подписано на 21.10.2004 г. в гр. Кърджали

Виж WEB-сайта на община Владимир >>

 

Община Гаази Осман Паша

 

С решение на Общински съвет – Кърджали се дава съгласие за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между Община Гаази Осман Паша и Община Кърджали. Договора е подписан.

Виж WEB-сайта на община Гаази Осман Паша >>

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани