МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
29 Март 2017
Site ver. 3.0


   МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

Международно сътрудничество и побратимени градове

Община Кърджали поддържа активни контакти с побратимените си градове

  Община Ийст Стафордшир, Великобритания;
  Град Елхарт, щат Индиана, САЩ;
  Община Комотини, Р Гърция;
  Община Филипи, Р Гърция;
  Община Суфли, Р Гърция;
  Община Текирдаа, Р Турция
  Град Владимир, Русия.
  Община Гаази Осман Паша, Р Турция;

 

История на сътрудничеството и побратимяването

Община Ийст Стафордшир, Великобритания и
Град Елхарт, Индиана, САЩ

Меморандум за сътрудничество между Община Кърджали, България, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхрт, САЩ – 8 Ноември 2001 г.

Прокламация за официален съюз между гр. Елхарт, Индиана, САЩ и град Кърджали, България като побратимени градове - 25 Май, 2002 г.

Началото на контактите между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир и град Елхарт е поставено през през месец Ноември, 2000 год. , при посещение на делегации от побратимените градове. В продължение на една година бе водена активна кореспонденция и са набелязани следващите стъпки за съвместна работа. В резултат на сътрудничеството са реализирани няколко проекта в областта на културния обмен, образованието и социалните дейности.

 

Община Комотини

Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали и Община Комотини – Октомври, 1997

През Октомври 1997 година с цел стимулиране и активизиране на връзките и действията на двете общини и тяхната готовност да издигнат приятелството, разбирателството и уважението между двата народа се сключи Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали – Р България и Община Комотини – Р Гърция. Като резултат от сътрудничеството между двете общини са реализирани множество проекти в областта на икономиката и стратегическото развитие на двата региона, културния обмен и социалните дейности.

Виж WEB-сайта на община Комотини >>

 

Община Филипи

Клетва на побратимяване между Община Кърджали и Община Филипи – Май, 2002

През 2002 година в отговор на желанието на хората от двете общини за разширяване на контактите , развитие и задълбочаване на връзките и сътрудничеството и в израз на взаимно уважение и приятелство се подписа Клетва на побратимяване между общините Филипи и Кърджали. В резултат на сътрудничеството и съвместната работа на двете общини са реализирани проекти в областта на културния обмен, спорта, търговско – икономическото сътрудничество.

 

Община Суфли

Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли – Април, 2003 г.

С оглед важността на трансграничното сътрудничество и възможностите които то може да предостави на двете общини, както и развитието на алтернативен туризъм през 2003 година се подписа Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли. Основна цел на сътрудничеството е разработване на съвместни проекти и проучвания с цел на паралелно развитие на трансграничния туризъм.

 

Община Текирдаа

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Текирдаа Декември, 2003

В резултат на дългогодишно разбирателство и партньорски връзки на различни организации и жители на двете общини през 2003 година бе подписан Протокол за побратимяване между Община Текирдаа и Община Кърджали. С неговото подписване се засилват и активизират връзките на двете общини, допринасяйки за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за развитието на региона като цяло.

Виж WEB-сайта на община Текирдаа >> 

 

Община Владимир

Споразумение за сътрудничество между гр. Владимир, Русия и гр. Кърджали, България

Това споразумение се подписва от кметовете на градовете Влдимир и Кърджали като израз на традиционното приятелство между двата народа.

Цели на споразумението:

•  да стимулира взаимоизгодното сътрудничество между двата града в духа на новото време;

•  да активизира контактите между двата града и информационния обмен, в икономическата, образователната и културна сфера;

•  да способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората надвата града по пътя на взаимни добри посещения и активизиране на туристичекия обмен.

Споразумението е подписано на 21.10.2004 г. в гр. Кърджали

Виж WEB-сайта на община Владимир >>

 

Община Гаази Осман Паша

 

С решение на Общински съвет – Кърджали се дава съгласие за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между Община Гаази Осман Паша и Община Кърджали. Договора е подписан.

Виж WEB-сайта на община Гаази Осман Паша >>

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани