ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

Водопроводна и канализационна инфраструктура

   Общината е сравнително добре водоснабдена. Едновременно с това в редица селища се изпитва сериозен недостиг на вода особено в летния период. Основните водоизточници са повърхностни и подпочвени води. Няма изградена обща система на водоснабдяване на общината, защото отделните села и махали са на значителни разстояния и имат малко потребление на вода. Значителна част от водоснабдителната мрежа е от етернитови тръби, което води до големи загуби и чести ремонти по мрежата.

 


Изградена е Градска пречиствателна станция за питейни води в гр.Кърджали и предстои нейното разширяване и модернизиране, за да се уловят всички отпадни води, които сега се заустват в в р. Арда. Тя осигурява вода за градовете Кърджали и Момчилград и 20 села в двете общини.
В инвестициите се предвиждат значителни по обем строителни работи по водоснабдяването на населените места в общината /”Група Север – североизток”, който проект има областно значение, тъй като включва и населени места от община Черноочене/.


 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани