ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

   ТР “Далекосъобщения“ - Кърджали е звено на РУ"Далекосъобщения"-Хасково и организира експлоатацията и развитието на далекосъобщителната мрежа на територията на Общината.

Все още съществуват 22 населени места с население над 500 души, които не са телефонизирани. Проблемът с разширяване броя на телефонните постове за всички селища в Общината и подобряване качеството на телефонните услуги се реши през 2002г. с изграждането на цифровата автоматична централа в гр.Кърджали.


Трябва де се отбележи, че кризата в страната не влияе съществено върху потребителското търсене на далекосъобщителни услуги. Приходите от далекосъобщителна дейност бележат непрекъснат ръст, а средното потребление изразено в таксови единици има незначително отклонение.

В резултат на динамичното развитие на телекомуникациите през последните години сме свидетели на постепенното свързване и сливане на съобщителните услуги с информационните технологии. Вече има възможност за изграждане на високоскоростни информационни мрежи, интегриращи различни начини за комуникация.

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани