ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox  Социални дейности

 

Наименование
Виж/Изтегли
1.
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2016 г.
2.
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2015 г.
3.
Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали - 2015г.
4.
Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2011 - 2015 г.
5.
Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Кърджали
6.
Карта на социалните услуги, предоставяни на територията на община Кърджали - 2013 година
7.
Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали - 2010г.
8.
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали - май 2013 г. – април 2014 г.
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка