ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
ВОДНИ РЕСУРСИ

 

Река Арда с нейните притоци се характеризира с висок воден стоеж през пролетта при топенето на снеговете и пролетно-летните дъждове. За акумулирането на водите на р. Арда и нейните притоци са изградени 3 язовира и 28 малки язовира и баражи. Водата от тях се използва за водоснабдяване, хидромелиорация и напояване на различните култури, но най-вече на тютюн. През летния период/юли-септември/ се чувства сериозен недостиг на вода в общината. Вода също така не достига за поливане на селскостопанските култури и най-вече за поливане на тютюна и зеленчуковите култури.

 

По поречието на р. Арда са построени три големи язовира, два от които са на територията на общината: “Студен кладенец”, “Кърджали”. Язовир Кърджали е с обем 532 млн. м3, а язовир "Студен кладенец" е с обем 489 млн. м3. Основното им предназначение е регулирането на големия и силнопроменлив отток на р. Арда по сезони. Водните ресурси, така акумулирани, са предназначени за произовство на върхова електроенергия и за напояване.

 

Язовири на територията на Община Кърджали

Вид на водната площ

Местонахождение

Площ

Предлагани атракции

Друго/забележки

Язовир “Кърджали”

на северозапад от гр. Кърджали, стената на язовира е на около 3 км. от града

залята площ

16 072 дка.

гребна база,риболов, водни колела,възможност за водомоторен спорт, заведения на брега, ВЕЦ

Стената на язовира, като форма, конструкция и изпълнение е единствена на Балкански полуостров

Язовир “Студен кладенец”

на югозапад от гр. Кърджали

залята площ

25 600 дка.

риболов, база за отдих (бунгала, заведения) с водни колела, лодки (при с. Колоянци на 28 км. от Кърджали)

Част от площта на язовира е в други общини.

Язовир “Боровица”

на северозапад от гр. Кърджали

 

 

Язовира е вододайна зона

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани