Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  Реализирани проекти

Реализирани проекти 2000 – 2003 г.

1. Проект “Дом на културата - покрив” – ремонт на покрива на Дом на културата – гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 53 386,33 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 22 безработни и ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 22 безработни и извършен ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали

5. Проект “Дом на културата - фасади” – ремонт и боядисване на фасадите на Дом на Културата гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 71 006 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 32 безработни и ремонт на и боядисване  на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 32 безработни и извършен ремонт и боядисване на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали

 

6. Проект “Художествена галерия – гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 56 928,09 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност:  3 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и ремонт на
покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани на 25 безработни и извършен ремонт на покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали

7. Проект “Художествена галерия гр. Кърджали – дренаж и саниране”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 26 696,81 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и изграждане
на дренажи саниране на територията около Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани 25 безработни, изградени дренажи и санирана територията около Художествена галерия гр. Кърджали

8. Проект “Парк “Простор” – Фаза І”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 72 182,24лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 27 безработни
и поставяне на настилки, пейки и ремонт на стълбището към парк “Простор” и фонтана
Резултати: Квалифицирани 27 безработни, поставени настилки и пейки и ремонтирано стълбището към парк “Простор” и фонтана

9. Проект “Парк “Простор” – Фаза ІІ”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 101 660,30 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

10. Проект  “Градска градина гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 143 171,43 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

11. “Изграждане на детски площадки и спортни зони в парковете и градините”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 121 288,65 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 30 безработни, ремонт на детски съоръжения и спортни зони в парковете и градините

Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 30 безработни и ремонтирани детски и спортни съоръжения в парковете и градините

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка