Панорамен изглед на Кърджали


Начало Околна среда

Управление на битовите отпадъци

 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2015 - 2020 г.

Заповед за границите на обслужващите райони за община Кърджали за всяка от трите услуги по управление на отпадъците

Графици за сметоизвозване - гр. Кърджали

Графици за сметоизвозване - населени места в община Кърджали(села)

График за разделно събиране

График за автоматично метене

График за автоматично метене

График за метене и уборка

Информация за поддържане на озеленени площи

Информация по ЗУО

Телефони за сигнали и нередности:

„Грийн Партнърс БКС” – Изпълнител за услугите по събиране и извозване на битови отпадъци в депо в землището на с. Вишеград, както и услугата по поддържане на чистотата на обществени места Община Кърджали

Телефон за връзка: 0899909070

”ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” – Изпълнител на услугата по поддържането на зелените площи в паркове и градини на територията на град Кърджали

Телефон за връзка: 0361 65500

Отдел „Опазване на околната среда” към община Кърджали

Телефони за връзка: 0361 67379; 67380; 67381

Отдел „Транспорт, рекламна дейност и общинска контрола” към община Кърджали

Телефони за връзка: 0361 67391


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign