Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 03 Януари 2008

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В
40 - ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ № 403/19.12.2007 г. на Президента на Република България и чл. 26, ал. 1 от Закона за местните избори, Ви каня на 07.01.2008 г. от 15.00 часа в зала 322 на Общинска администрация на консултации за определяне състава на Секционна избирателна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мургово на 16.02.2008 г.
За участие в консултациите следва да носите:
1.Пълномощно от централата на политическата партия за представителство на територията на Общината за избори за избиране на кмет на кметство Мургово на 16.02.2008 г.
2. Писмено предложение за състав на Секционна избирателна комисия от името на представляваната от Вас политическа партия или коалиция, отговарящо на изискванията на чл. 26, ал. 3, чл. 31, чл. 32 от Закона за местните избори, съгласно Приложения №№ 1 и 2.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: _______П______
/инж. ХАСАН АЗИС/ Прочитания: 2040 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign