Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Първо заседание на Общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

 28 Май 2005

Вчера след обед в община Кърджали се проведе първото за тази година заседание на Общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Заседанието бе ръководено от зам.кмета инж. Митко Синабов, който е и зам.председател на Комисията. В заседанието участваха служители от сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка" и Кера Станчева директор на дирекция от община Кърджали, Иван Анастасов от "Електроразпределение", кап. Айдън Аптула началник на РС ПАБ Кърджали, Карчо Топалов от Районната пътна служба, инж.Любомир Джисов директор на Държавно лесничейство и ръководителя на ж.п. участък Кърджали Тодор Милушев. На срещата те представиха мерките и плана за действие на ръководените от тях звена във връзка с недопускането на пожари и бързо действие при ликвидирането им.
Участниците в заседанието на Общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи взеха 7 решения. Две от тях са: засилване на контрола и извършването на съвместни проверки от органите на КАТ Пътна полиция, Районната служба Пожарна и аварийна безопасност и РО ДАИ при пожароопасния сезон над водачите на МПС, превозващи селскостопанска продукция и извън габаритни товари. И второто решение е за редовното почистване на сухи треви, дървесни отпадъци и други горивни материали около междублоковите пространства в кварталите, канавките на пътищата от републиканската, общинската и местната пътна мрежа и покрай ж.п. трасетата.
Участниците се обединиха около мнението, че през целия пожароопасен сазон трябва пълноценно да се използват средствата за масова информация за засилване бдителността на хората, ангажирането им с опазването на посевите, горите и фуражите от пожари.


 Прочитания: 2603 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign