Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отново дискутират село Пропаст

 27 Февруари 2008

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис се срещна днес с представителите на фирма “Ес енд Би Индастриъл минералс” Атанасиус Кефалас и Юлиана Марева-изпълнителен директор. Срещата се проведе по искане на фирмата концесионер за добив на бентонит.
На нея беше дискутиран въпроса за бъдещите съвместни действия от страна на “Ес енд Би Индастриъл минералс”, общинското ръководство и държавните институции, имащи отношение към проблемите на с.Пропаст и възникналите свлачищни процеси там.
Преди пет месеца официално бяха представени резултатите от инженерогеоложкото и хидрогеоложкото проучване и свойствата на земната основа, както и оценка на факторите предизвикали деформацията на сградите в района на село Пропаст.Въпросите, свързани с бъдещето на засегнатите сгради , обаче, продължават да са на дневен ред.
Докладът изготвен от фирма “Геотехника” по поръчка на Министерство на икономиката и енергетиката не дава еднозначен отговор на въпроса за свлачишните процеси в района на село Пропаст, каза кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис. Според експертите, изготвили доклада, в изследвания район съществува неблагоприятна строителна земна основа за фундиране на сгради и съоръжения .
Според инж.Азис има два варианта на решение на създалата се ситуация - частично преместване на къщите, засегнати от свлачищния процес или цялостно преместване на селото на безопасно място от разработваната бентонитова кариера.
В първия случай трябва да бъде изготвена експертна оценка на засегнатите сгради и да се даде предложение къде да се преместят те. Във втория -трябва да се подготви идеен проект и оценка за цялостно преместване на населеното място извън обсега на бентонитовата концесия.
И в двата случая специалисти на фирмата концесионер “Ес енд Би Индастриъл минералс” ще трябва да се включат при подготовката на експертните предложения.
Община Кърджали е поръчала изготвяне на технически проект за канализация на с.Пропаст.Ако в скоро време не се пристъпи към конкретни действия за решаване на случая със селото, проектът за канализацията ще се реализира и това ще направи невъзможно решаването на проблема, подчерта кмета на община Кърджали.


 Прочитания: 2173 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign