Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 07 Март 2008

П О К А Н А


Съгласно чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети Кметът на Община Кърджали предоставя проекта за Бюджет 2008г. за публично обсъждане от местната общност.
В тази връзка Кметът на Общината – инж.Хасан Азис кани заинтересованите граждани, представителите на граждански сдружения, неправителствени организации и представители на бизнеса на 14.03.2008год. от 17.00 часа в зала 303, в сградата на Общинска администрация на бул.”България”41.

Окрупнени показатели по Проекто-бюджет 2008г.на Община Кърджали

І.По приходната част:
1.Общо приходи 34 913 000лв.
1.1.Приходи с държавен характер – в т.ч. 18 449 987лв.
• Обща субсидия 16 204 836лв.
• Преходен остатък от 2007г. 2 245 151лв.
1.2.Местни приходи 16 463 013 лв.
• Имуществени данъци 3 050 000 лв.
• Неданъчни приходи 9 314 253 лв.
• Целева субсидия за КР-ди Общо 1 459 800 лв.
• Обща изравнителна субсидия – 1 583 900 лв.
• Субсидия за зимно поддържане
и снегопочистване на
общински пътища 211 000лв.
• Предоставени трансфери – (-) 110 000 лв.
• Преходен остатък от 2007г. – 954 060лв.

ІІ.По разходната част:
1.Общо разходи – 34 913 000 лв.
• За финансиране на делегирани от
държавата дейности – 18 449 987 лв.
• За финансиране на местните
дейности с КР-ди – 15 494 719 лв.
• За дофинансиране
на държавни дейности – 968 294лв.


 Прочитания: 2026 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign