Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъждат Бюджет 2008г.

 17 Март 2008

Като реален и изпълним определи бюджета на община Кърджали за 2008 година кметът на общината инж.Хасан Азис пред съветници днес. Той взе участие в разширено заседание на постоянната комисия по бюджет към Общинския съвет, на която присъстваха и председателите на всички постоянни комисии към ОбС. Големия акцент в бюджета за тази година са предвидените 300 хил.лв. за проектиране, необходими за изготвяне на проекти, с които общината ще кандидатства по оперативните програми на ЕС. От 40 хил.лв. на 50 хил.лв. се повишават предвидените средства за читалищата. Ще продължи работата и по изграждане на водоснабдителните групи.
Утре 18 март бюджетът ще се обсъди с кметовете на населени места. В края на миналата седмица се проведе и обществената дискусия на Бюджет 2008.
По време на дискусията стана ясно, че общата финансова рамка на бюджета е близо 35 000 000 лв. Спрямо първоначалния обем на Бюджета за 2007 г. общия ръст на Проектобюджет 2008г. е 5 %. Пред присъстващите на дискусията кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис подчерта, че бюджетът за тази година е съобразен с ресурсните възможности на общината, както и с прехвърлените задължения от 2007 година, дългосрочните планове и текущи приоритети.
Инж. Азис каза още, че за Инвестиционната програма на Община Кърджали са предвидени 14 572 780 лв. В тях влизат и средствата от собствени приходи 6 498 980лв. , целевата субсидия за капиталови разходи от Централния Републикански бюджет в размер на 1 459 800 лв. и 2 500 000 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дългосрочни активи към Общините.
Главният финансист на Община Кърджали Валентин Иванов представи по време на дискусията постъпилите предложения за Бюджет 2008г. чрез поставената за целта кутия в сградата на общинска администрация. От подадените пет предложения две са намерили вече място в Проектобюджет 2008г. на Община Кърджали.


 Прочитания: 1991 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign