Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Внимание! Започва пожароопасния сезон...

 19 Март 2008

Във връзка с пожарната безопасност в селското стопанство и горския фонд на територията на община Кърджали през летния сезон кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис издаде заповед, с която се определят задълженията както на кметовете на населени места в общината ,така и на сдружения, фирми, организации и физически лица.
Заповедта е на основание чл. 46, чл.67 и чл.75 ал.2 от Наредбата за пожарна и аварийна безопасност, а контролът по изпълнението е възложен на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Кърджали.
С нея от кметовете на населени места се изисква да организират групи за гасене на пожари в житни и горски масиви, както и да осигурят денонощен достъп до телефонен достъп в кметството по време на пожароопасния сезон. В задълженията им влиза и осигуряването на почистване на сухите треви, дървени отпадъци и други горими материали от канавките и сервитутните ивици на пътищата от общинската пътна мрежа, които преминават през горите и посевите или са в близост до тях.
В заповедта на кмета от 18 март т. г. са визирани и задълженията на земеделските кооперации, сдружения, фирми и други организации, частни стопани и ползватели на земеделски земи, на механизаторите, механиците и водачите на МПС, на ДЛ - Кърджали, на фирмите, стопанисващи въздушните електропроводи, преминаващи през горския и селскостопански фонд, както и на ЖП гара, Пътно управление Кърджали и на Гражданска защита.
В отделен параграф са визирани и задълженията на физическите лица. Забранява се пушенето и използването на открит огън на разстояние най-малко 100 метра от посевите от настъпване на восъчната зрялост до окончателното прибиране на реколтата и 50 м. от складиран фураж, да не се използват огнестрелно оръжия и сигнални ракети в района на неожънатите масиви и фуражни площадки и да се спазват предупредителните и забранителни знаци за пожарна безопасност.
Гражданите трябва да предприемат незабавни мерки за съобщаване на РС “ПБЗН” при забелязан пожар и да участват в гасителните действия.
Сред задълженията им влизат още да паркират превозните средства и да устройват лагери за почивка само на определените за целта места, при спазване на правилата за пожарна безопасност. Собствениците на гори, земи и недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена близост до него да извършват противопожарни мероприятия по осигуряването на пожарната безопасност и да не се пали огън в горския фонд, освен на определените от държавните лесничейства и обезопасените за тази цел места. В задълженията на физическите лица влиза още и инструктирането на членовете на сдруженията на ловците , риболовците, пчеларите и туристите, чрез техните органи за правилата за пожарна безопасност в горите и посевите.


 Прочитания: 2105 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign