Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нова наредба за общинските имоти

 20 Март 2008

Нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали, бе приета днес на редовното заседание на общински съвет Кърджали.
С влизането й в сила се променят базисните наемни цени на обектите - общинска собственост, отдавани под наем в зависимост от зоните в които се намират и в зависимост от тяхното предназначение, независимо от тяхната квадратура. Определени са базисните цени за отдаване под наем на спортни обекти, паркинги и терени за паркиране, включително и за земеделските земи, които не са били определени със старата наредба при предоставяне чрез търгове.
Общинските съветници приеха с новата наредба да бъдат изменени цените за пристрояване и / или надстрояване и на предаваемите части от към улична регулация, съобразно динамиката на цените на пазара и други.
При разработването на новата наредба е съблюдавано стриктно законовата уредба, като е използван и опита на други общини в страната.

 Прочитания: 2231 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign