Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД

 27 Март 2008

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


З А П О В Е Д

№339
гр. Кърджали, 27.03.2008 г.
На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по повод официалното посещение на Министър-председателя на Република Турция на 28.03.2008г. в гр.Кърджали


З А Б Р А Н Я В А М


Всякакви масови прояви на открито в близост до маршрута на движение на официалната делегация, водена от Министър-председателя на Република Турция на 28.03.2008г. от 09.00 часа до 18.00 часа.
Заповедта да се доведе до знанието на жителите на Община Кърджали и органите на МВР за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение заповедта възлагам на Началника на РПУ-гр.Кърджали.

КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ
/инж.ХАСАН АЗИС/
 Прочитания: 2240 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign