Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изграждане на на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие

 31 Март 2008

На 11.02.2008 г. Сдружение “Център за икономически и социални анализи и стратегии” подписа договор № 07-23-133-С с Министерство на държавна администрация и административна реформа за получаване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Изграждане на на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Общата му цел е развитие на капацитета и включване на структурите на гражданското общество в процеса на формиране и изпълнение на модерни социално-икономически политики в община Кърджали.В рамките на проекта се планират да бъдат проведени обучения и форуми за обмяна на опит и добри практики в няколко основни области.Сред тях стимулиране на сътрудничеството между НПО и местни общностни групи за изграждане на партньорства с органите на местно самоуправление и насърчаване на ефективни партньорства с местната власт за реализиране на значими за съответните общности проекти и програми и формиране на политики, стратегическо планиране, организационно развитие, финасов мениджмънт и източници на финансиране на структурите на гражданското общество, както и развиване на капацитета и на практическите знания и умения на гражданските организации при кандидатстване, разработване и управление на проекти, финасирани по оперативните програми, както и по други програми, насочени към гражданския сектор.Периодът на изпълнение на проекта е в рамките на 15 месеца, от 11.02.2008 г.до 31.05.2009г.,а общата му стойност е 252 918,80 лв.


 Прочитания: 2091 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign