Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане

 10 Май 2008

Във връзка с внесен от “Горубсо-Кърджали” АД Доклад за оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за реализация на инвестиционно предложение: “Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди” на 9.06.2008г. ще се проведе обществено обсъждане. Дискусията ще започне от 15,30 ч. в залата на Бизнесинкубатора.
Повече подробности по темата може да откриете на сайта на община Кърджали, секция “Инвест.предложения,Решения ОВОС,Обяви”.


 Прочитания: 1762 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign