Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Среща по проект на Програма MED-PACT

 03 Юни 2008

В рамките на проект “Социално и икономическо интегриране на малцинствени и непривилегировани групи на местно ниво”, Програма MED-PACT, от 28 до 31 май т. г. в община Ялова - Турция се проведе първата Международна конференция на страните партньори. По време на форума бяха представени резултатите от направените проучвания и анализи на текущото положение относно равнопоставеността и третирането на непривилегированите групи от хора във всяка една община. От Кърджали в срещата участваха Сезгин Бекир - секретар на Община Кърджали и експерти от отдел УП.
Проект “Социално и икономическо интегриране на малцинствени и непривилегировани групи на местно ниво” стартира през 2007 година и се реализира в партньорство между Община Кърджали - България, Община Комотини- Гърция, Община Ялова – Турция, Община Анаба –Алжир и Община Усти- Над- Лабем –Чехия.
Основната цел е да се укрепи местното самоуправление в партньорските общини, чрез повишаване участието на непривилегированите групи от хора в местното управление. В частност за община Кърджали, чрез него ще се даде възможност на хората с увреждания да станат активен субект в местното самоуправление, като дават конкретни идеи и предложения при решаване на специфичните им проблеми. Проектът ще спомогне за изграждане на цялостна стратегия за интегрирането на тази група хора в общността.
До този момент в рамките на проекта община Кърджали е направила първоначално проучване на целевата група - брой хора с увреждания и структори в национален и регионален мащаб ,работещи с тях.
Извършено е и анкетно проучване за регламентирания достъп до социални услуги на хора с увреждания в десет общински и държавни служби като са анкетирани 49 служители. Анкета е проведена и сред 120 души от целевата група. Готов е анализът на първата част от проучването - за гледната точка на служителите. Предстои да бъдат обобщени данните и за хората с увреждания.
Идеята на проекта е на база събраните данни да се изготви дългосрочен план за действие, чрез който да се намалят съществуващите разлики между двете страни ,така че службите да бъдат адекватни на изискванията на хората с увреждания , а представителите на целевата група да бъдат удовлетворени от предлаганите услуги.
През октомври тази година Кърджали ще бъде домакин на втората конференция по проекта.

Още снимки
 Прочитания: 2064 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign