Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане

 10 Юни 2008

Тясна се оказа залата на Бизнес инкубатора за всички желаещи да участват в общественото обсъждане на Доклада за въздействие върху околната среда за реализиране на инвестиционното предложение “Реконструкция и разширение на инсталацията за преработка на полиметални златосъдържащи руди” от Горубсо-Кърджали АД. В залата присъстваха не само експерти и представители на екологични организации и партии, но и общински съветници , кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и неговите заместници, работници в “Горубсо- Кърджали” АД и граждани.
Самият доклад бе представен от ръководителя на екипа , който е изработил ОВОС доц. д-р инж. Иван Груев от Химикотехнологичния университет в София. За предприятието и за работата му до момента и бъдещите намерения говори изпълнителния директор на “Горубсо-Кърджали” АД Живка Ковачева.
Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис представи становището на местния парламент, което бе гласувано на последното заседание на общински съвет и становища внесени от различни организации и граждани в рамките на посочения едномесечен срок в община Кърджали. Решението на общинските съветници от последното майско заседание бе да не се реализира на съществуващата площадка на “Горубсо-Кърджали” АД, инвестиционното предложение на предприятието за изграждане на нова инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди, а да бъде предложена нова, която да отговаря на хигиенно защитната зона по Наредба №7 на МЗ-1000м. от жилищни сгради.
При строг регламент позволяващ еднократно изказване не повече от 5 минути в залата прозвучаха над 30 мнения. И докато едни бяха изцяло против изграждането на инсталация за преработка на златни руди чрез цианидна технология, то други я подкрепиха или поставиха условия новата инсталация да бъде строго контролирана ,а върху вуздуха, водите и почвите да се извършва постоянен мониторинг.
Дебатите в залата продължиха дълго и приключиха малко след 19,00 часа.

Още снимки
 Прочитания: 2391 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign