Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават училищни специалисти

 18 Септември 2008

„Превенция на рисково поведение в училище. Стил на живот и наркотици”, това е темата на стартиращият от утре в Кърджали двудневен семинар. Той се организира от Областният съвет по наркотични вещества и се провежда във връзка с дейностите по одобрената общинска стратегия за действие в областта на наркотиците и наркоманиите.
Семинарът е финансиран със средства по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците в България в периода 2003-2008 година и се провежда със съдействието на Община Кърджали.
Основната цел, която си поставят организаторите е чрез него да се повиши информираността, квалификационните умения и компетентности на педагогическите съветници, училищни психолози и медицински специалисти работещи в училищата от Област Кърджали за провеждане на ефективни превантивни дейности и програми сред младежите за намаляване разпространението, употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.
В рамките на семинара ще бъдат разгледани теми свързани с превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични вещества, какво представляват наркотиците и въздействието на психоактивните вещества, какви са признаците за тяхната вероятна употреба и ранна интервенция при злоупотреба с тях, както и училищните програми за превенция с психоактивни вещества.
Ще бъдат представени и интерактивни методи за работа с ученици.
Обучението на специалистите работещи в училищата ще спомогне за тяхната по-добра работа с учениците, а от друга страна по този начин ще бъде изградена и мрежа от обучени лица за изготвяне и провеждане на добри превантивни училищни програми, коментира днес председателят на Областният съвет по наркотични вещества Сезгин Бекир.


 Прочитания: 2130 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign