Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъждат нова структура на общинска администрация на заседанието на Общинския съвет

 20 Юли 2005

Предложението за промяна в структурата на общинска администрация Кърджали ще обсъждат съветниците на заседанието на Общинският съвет, което ще се проведе утре - 21 юли. Предложението е направено от общинска администрация. Целите, които се поставя ръководството е за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и институциите; по-ефективна координация между звената на администрацията; ясно диференцирани функции и предмет на дейност, както и съответствие между наименованието и предмета на дейност на звената в общинска администрация. Новата структура не предвижда промяна на числеността на централната общинска администрация от 188 щатни бройки, а само вътрешна реорганизация, каза кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Промяната предвижда да се върне структурата на отделите, а не както беше до сега на сектори. Ще бъдат сформирани нови дирекции, които ще бъдат към всеки заместник кмет. Друга новост ще бъде обособяването на отдел "Проектиране на инфраструктурни обекти", който ще бъде на пряко подчинение на заместник кмета по строителството и устройство на територията. В него ще бъдат ангажирани трима общински служители. Общинска администрация отчита като слабост недостатъчно подготвените проекти, свързани с инфраструктурни обекти и основната работа на новото звено ще бъде насочено именно в тази посока, каза още кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис.


 Прочитания: 2341 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign