Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ден на Арда

 23 Септември 2008

На 25.09.2008 г. в 13.30 ч. в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали ще започне кръгла маса на тема „Управление на водите на трансграничната река Арда”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.Тя ще бъде открита от кмета на общината инж.Хасан Азис, който е и председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АРДА - Асоциация за развитие долината на Арда”. Очаква се да присъстват още инж. Себахтин Риза – Заместник областен управител на Областна администрация гр. Кърджали и член на Управителния съвет на сдружението, Андониадис Полихронис – Заместник областен управител на Област Северен Еврос, Гърция. Сред презентациите са теми като „Българската политика за управление на водите на трансгранични реки”, която ще се представи от експерт на Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район – Пловдив; „Гръцкият опит в управление на водите на трансгранични реки – добри практики и проблеми” – презентация на експерт от Префектура Еврос и „Резултати от мониторинага на отпадъчните води от предприятия и селищни каналиизации по поречието на Арда” - презентация на експерт от Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково.
На 25 септември в 17.30 ч. ще започне шествие на съставите, които ще вземат участие в Ардафеста „Реката ни събира!”.Фестивалът ще започне в 18.00 ч. в Дома на културата.
На 26 септември се предвижда провеждане на Бизнесфорум, който ще започне в 9.00 часа в Бизнесинкубатора. Ще има презентации на тема „Съвременни методи за пречистване на отпадъчни води”, „Влажните зони-алтернатива за малките населени места”, ще бъдат представени и фирми в бранша.Заключителната дискусия „Управление на водите на трансграничната река Арда” е от 16.30 ч. и др.
Проявите са посветени на 24 септември-Ден на Арда.


 Прочитания: 3140 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign