Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи проект "Стъпка по стъпка ..."

 29 Септември 2008

Кръгла маса на тема “Стъпка по стъпка – нови подходи при предоставянето на социални услуги” бе открита днес в Кърджали.
Тя бе организира във връзка с приключването на проект “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”, финансиран по програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.
Кръглата маса бе открита от зам.-кмета Елисавета Кехайова,а работата по проекта „Стъпка по стъпка-към увереност и пълноценен живот” бе представена от Гюлюзар Мустафа-Исмаил и Александра Римпопова - младши експерти в отдел “ Управление на проекти “ към общинска администрация Кърджали .
Пред участниците, представители на Дневен център „Надежда”, Община Кърджали, Съюза на инвалидите, Дирекция “Социално подпомагане” Кърджали, отдел “Закрила на детето” и родители на деца, посещаващи Дневния център, бе отчетено, че през изтеклите 18-сет месеца успешно са изпълнени планираните дейности по проекта. Извършен е ремонт на сградата като са осигурени всички удобства за децата . Вложените средства са в размер на 300 000 лв., като 220 000 са от Община Кърджали, а останалите са от Програма ФАР. Обособени са три сектора със зали за обучение и хранене, спалня и санитарен възел както и кабинет за педагог, в който се провеждат индивидуални занимания за децата. Изградени са рехабилитационна зала, кабинет за кинезитерапия, логопедичен кабинет за работа с психолог. Помещенията са обзаведени с необходимите мебели и оборудвани според специфичните потребности на децата. 17 специалисти са преминали обучения и семинари и вече предлагат консултации и помощ на родителите на децата с увреждания при отглеждането и възпитанието им.
На 22 май 2008 г. кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис официално откри вече работещия Дневния център за деца с физически и психически увреждания “Надежда”,който предоставя пълен комплекс от услуги за деца с физически и психически увреждани, задоволяващ ежедневните им рехабилитационни и образователни потребности. Ползватели на социалната услуга са 30 деца на възраст от 6 до 18 години с физически и психически увреждания и техните семейства, живеещи в община Кърджали.
Проектът “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот” стартира през месец април 2007 г. ,а дейностите по него приключват този месец.
Той бе реализиран от община Кърджали в партньорство с Държавна психиатрична болница–Кърджали и с подкрепата на асоциираните партньори: отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”- Кърджали, Регионална организация на „Съюз на инвалидите в България” гр. Кърджали, Сдружение “Перперикон – Кърджали” гр. Кърджали и Сдружение “Орфей” гр. Кърджали.
За по нататъшно успешно функциониране на Център „Надежда” са изготвени Правилник за работата му и едногодишен план за неговото управление и развитие.
Участниците в кръглата маса днес бяха информирани, че след приключването на проект “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот” и с идеята да бъде гарантирана неговата устойчивост предстои разширяване на дейността на Дневен център „Надежда”.
През месец септември тази година е подаден проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, компонент „Социална инфраструктура” за подобряване и модернизиране на сградния фонд на Дневен център “Надежда” гр. Кърджали.
При евентуално одобрение на проекта ще бъде обновен втория корпус на Дневния център, което ще бъде обособено крило за възрастни хора с физически и психически увреждани на възраст от 18 до 63 години.
Ще бъдат ремонтирани и модернизирани 518 кв.м разгъната застроена площ. Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания в и до Дневен център «Надежда» - доставени и монтирани 3 стълбищни платформи. С реализирането на новия проект ще бъде дадена възможност за обособяване на единен комплекс за социални и здравни услуги, предлагащ рехабилитационни и терапевтични програми за различни възрастови групи в зависимост от индивидуалните потребности.
Участниците в кръглата маса обсъдиха и изготвянето на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Кърджали.
При подготовката й ще бъдат поканени за участие всички заинтересовани институции, работещи с деца, неправителствени организации, училищни ръководства и родители.


Още снимки
 Прочитания: 3496 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign