Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект “ ЗНАМ - Знания,Надежда,Алтернатива,Мотивация”

 06 Октомври 2008

От 1 октомври тази година Община Кърджали съвместно с Регионалния център на Националния педагогически център – Кърджали стартираха изпълнението на проект “ ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” BG 051PO001/07/4.1-01-44. Той се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и с подкрепата на Европейски социален фонд. С реализацията на проекта се цели да се повиши квалификацията на учители от малките населени места за работа в интеркултурна среда и да се засили мотивацията на родителите от етническите малцинства да стимулират редовното присъствие на децата им в учебните заведения като превенция на ранното отпадане от училище.
Проектът е насочен към 124 педагози, работещи различни образователни степени – предучилищна, начална и прогимназиална в учебните заведения и детските градини в селата - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле.
Основни дейности на проекта са свързани с идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на учителите от учебните заведения, провеждане на модулни обучения на тези учители за работа в мултикултурна среда и организиране на информационна кампания “Училището – шанс за по-добър живот” сред родителите на децата и учениците от учебните заведения в посочените села.
Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през септември 2009г. Предвидения бюджет за изпълнението му е в размер на 72 065 лв., изцяло безвъзмездна помощ.


 Прочитания: 1891 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign