Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Международна конференция

 15 Октомври 2008

На 19 октомври 2008 г.в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали ще се проведе Международна конференция по проект „Общински политики, насочени към групите в неравностойно положение и европейската рамка за подобряване на тяхното състояние”. Тя ще бъде открита в 10.00 часа от кметовете на Кърджали -инж.Хасан Азис и Комотини – Димитриос Коцакис. В конференцията ще вземат участие партньорите по проект „Социално и икономическо интегриране на малцинствени и непривилигировани групи на местно ниво”, Програма MED-PACT. Водеща организация по този проект е община Комотини, а партньори са Община Кърджали, Р България, Община Усти над Лабем, Чехия, Община Ялова, Р Турция,бщина Соарекх, Алжир. В конференцията ще вземат участие и проф.Владко Панайотов, член на Европейския парламент, представители на Агенцията за хора с увреждания, на РД”Социално подпомагане”, Областна администрация-Кърджали, Регионална организация на Съюза на инвалидите в България, Дневен център за деца с физически и психически увреждания „Надежда”, хоспис”Добролюбие” и др. Това е втора международна конференция по проекта, първата се проведе в гр.Ялова през м.май. Дневният ред включва представяне на постигнатите резултати по проекта, презентация “Добри практики насочени към групите в неравностойно положение в България”, ,Представяне на Общинските политики насочени към групите в неравностойно положение в Община Кърджали. За 14.00 часа е предвидено засаждане на дръвчета от хора с увреждания в Общинска горичка по случай Деня на Кърджали-21 октомври, и Европейската седмица на гората /20-24 октомври/. От 14.30 ч. до16.30 ч. ще бъдат представените общинските политики към групите в неравностойно положение в общините Комотини, Усти над Лабем, Ялова, Суарекх.


 Прочитания: 1861 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign