Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Добри практики за хора с увреждания

 19 Октомври 2008

Днес в Кърджали се проведе Международна конференция по проект "Общински политики, насочени към групите в неравностойно положение и европейската рамка за подобряване на тяхното състояние”. Форумът бе открит от кметовете на Кърджали - инж.Хасан Азис и на Комотини - Димитриос Коцакис. Пред участниците те подчертаха важността на доброто сътрудничество при определянето, насърчаването и въвеждането на стратегия за устойчиво развитие на общините, чрез прокарване на добро управление, включващо участие и на групите в неблагоприятно положение в работата на местното самоуправление.
Нашата цел е да дадем възможност на хората в неравностойно положение да станат активен субект в местното самоуправление и да ги интегрираме в общността. За да направим това,трябва да познаваме добре тази група от хора и работата ни по този проект ни дава именно такава възможност, заяви кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.Той посочи и няколко добри практики в община Кърджали - периодични срещи със съюзните организации на хората с увреждания , включването им при решаване на конкретни проблеми, свързани с ежедневните нужди ва техните членове , организиране почивка на деца със специфични потребности в побратимени общини, реализиране на проекти за преодоляване на архитектурните бариери и др .
Трябва да променим отношението на държавната и местна администрация към малцинствените и непривилегировани групи, да научим тези групи какви права имат, а ние като представители на местната власт да намерим начин и средства да го направим, подчерта в изложението си кметът на Комотини Димитриос Коцакис. Равнището на една държава е толкова по-високо, колкото по-високи са стандартите и условията на живот, които тя предлага на гражданите си. В тази посока всяка една практика приложена от общините -партньори в този проект ще бъде включена в програмата ни за повишаване стандарта и отношението на нашите служби към непривилегировани групи, каза още г-н Коцакис.
В конференцията взеха участие партньорите по проект "Социално и икономическо интегриране на малцинствени и непривилегировани групи на местно ниво", по Програма MED-PACT. Водеща организация по този проект е Община Комотини – Гърция и партньори Община Кърджали - България, Община Усти над Лабем - Чехия, Община Ялова - Турция, Община Соарекх – Алжир, представители на Агенция за хора с увреждания, РД "Социално подпомагане", Областна администрация Кърджали, Регионална организация на Съюза на инвалидите в България, Дневен център за деца с физически и психически увреждания "Надежда", Хоспис "Добролюбие" и др.
В рамките на форума бяха представени общинските политики към групите в неравностойно положение в общините Комотини, Усти над Лабем, Ялова и Кърджали. Ръководителят на проекта Ефстатис Кефалидис каза, че до момента са извършени проучвания за равенството и равноправието на хората от групите в различните общини. Данните са обобщени и ще бъдат включени в общ документ като резултат от проекта.

Още снимки
 Прочитания: 2026 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign