Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават членове на обществени съвети

 13 Ноември 2008

През седмицата експерти от МРРБ и ФРМС проведоха обучение на членове на обществени съвети в Кърджали за формиране на политики с участие на гражданите. Пред участниците бяха представени теми, свързани както с регламентирането на дейността на обществените съвети, така и с принципите за добро демократично управление, заложени в европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво. Развитието и укрепването на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите е залегнало и в Програмата за Изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода до 2009 година. В тази връзка Фондация за реформа в местното самоуправление и Сдружение Болкан асист вече месец работят по проект за обучението на членове на обществени съвети в страната. По проекта вече функционира и интернет сайт, в който може да бъде открита информация както за нормативната база, така и съществуващите вече добри практики в работата на обществените съвети в страната. Сайтът ще бъде администриран от експерт на ФРМС. Чрез него може да бъдат дискутирани актуални теми он -лайн и да се потърсят бъдещи партньори.


 Прочитания: 1889 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign