Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Зимата няма да ни изненада!

 21 Ноември 2008

Днес в сградата на Общинска администрация се проведе заседание на оперативния щаб за подготовка, поддържане и снегопочистване на уличната и пътна мрежа в гр. Кърджали и района на Общината през зимния период на 2008/ 2009 г.
На заседанието докладваха ръководителите на Районна пътна служба, ЕВН “Електроразпределение”АД-(КЕЦ-Кърджали), “В и К” ООД район Кърджали, “ОЧБ” ЕООД, “Титан Клинар” ООД и Пътно поддържане ЕООД за създадената организация и готовност за действие при влошени метеорологични условия през есенно-зимния период. Издадени са заповеди на кмета на Община Кърджали за актуализиране състава на щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи при зимни условия и заповед за осигуряване на пожарната безопасност в населените места и обектите през есенно - зимния сезон на територията на Община Кърджали.
Проведен е конкурс и са определени фирмите за поддържане и снегопочистване
на уличната и пътна мрежа в общината.
За по-добра организация и за навременното почистване на улиците в гр.Кърджали през зимния период града е разделен на два района. Първият район обхваща централната част на града, кв.,,Байкал”, кв.,,Боровец”, кв.,,Студен кладенец” и Промишлена зона и се почиства от фирма ,,Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД-гр.Кърджали. Вторият район обхваща кв. ,,Възрожденци”, кв.”Прилепци”, ВЕЦ- Кърджали, язовирна стена яз.”Кърджали”, кв.,,Веселчани” и кв.,,Гледка” и се почиства от фирма ,,Пътно поддържане” ЕООД-гр.Кърджали.

Доставени и разнесени са необходимите количества прeсят пясък и сол, както следва:
- 500 куб.м. пресят пясък за опесъчаване на улици в гр. Кърджали, който е доставен в складовете на “ОЧБ” ЕООД и “Пътно поддържане” ЕООД гр.Кърджали.
- 600 куб.м. пресят пясък за опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, доставен по райони;
На заседанието бяха разгледани организационния план за подготовка, поддържане и снегопочистване на уличната и пътната мрежа в гр. Кърджали и района на общината и указания на кмета на Община Кърджали относно предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка. Решено бе кметовете на населени места и ръководителите на дружества и организации на територията на Община Кърджали да докладват незабавно на Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи за възникналите извънредни ситуации и влошени метеорологични условия на територията на съответните кметства и дружества. Ще се поддържа постоянна връзка между Оперативния дежурен на Общинския съвет за сигурности дежурните на Районна пътна служба, “В и К”, “ЕВН България-Електроразпределение “АД, РПУ и фирмите, сключили договор за зимно почистване за събиране на информация и координиране на съвместните действия при влошени метеорологични условия. Кметовете на населени места ще трябва да определят лица, които постоянно да следят нивото на водата и състоянието на стените на потенциално-опасните микроязовири и състоянието на складовете с пестициди.
 Прочитания: 2578 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign