Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават учители за работа в мултикултурна среда

 28 Ноември 2008

Стартиралият през месец октомври тази година проект “ЗНАМ – Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” бе представен днес официално пред медиите. В пресконференцията участваха ръководителят на проекта Надя Цветкова - експерт в община Кърджали, Дора Христова – ръководител на Регионален педагогически център – партньор по проекта и зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова.
Проектът е с продължителност 12 месеца, а общата му цел е да се създадат условия за предоставяне на висококачествено образование на деца и ученици от етническите малцинства и подпомагане на социалната им интеграция. В момента се реализира една от основните дейности по проекта анкетиране на учителите от селата Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле за идентифициране на темите за обучение. Предвижда се да бъдат проведени и модулни обучение на тези учители за работа в мултикултурна среда. Всички обучения ще се водят от висококвалифицирани преподаватели от различни Висши учебни заведения, като се ползва базата на Регионалния педагогически център. Обучението ще има както теоретична, така и практическа насоченост. В различните модули ще бъдат включени родители и членове на училищни настоятелства. Целта е да се повиши тяхната мотивация за стимулиране на децата редовно да посещават училище.
По настояване на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис в различните модули ще бъдат включени допълнително учители и родители на деца от кв. Боровец в Кърджали, което прави проектът още по-значим, подчерта Дора Христова от РПЦ.
Това е първият наш проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”, чрез неговата реализациая се дава възможност да се обърне внимание не само на условията, при които учат подрасващите, но и на квалификацията на учителите, заяви зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова.
Проектът “ЗНАМ – Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и с подкрепата на Европейския социален фонд. Предвиденият бюджет за изпълнението му е в размер на 72 065 лв.


 Прочитания: 2088 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign