Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 02 Декември 2008

ОБЩИНА К Ъ Р Д Ж А Л ИС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На базата на извършен мониторинг от РИОКОЗ- Кърджали на качеството на водите от местни водоизточници на територията на гр. Кърджали, се констатира следното:
1. Чешма в кв. “Възрожденци”, до Въжен мост, е със значителни отклонения от показателите, имащи значение за здравето на хората, което води до заключението, че водата от този водоизточник е негодна за ползване за питейни цели.
2. Чешма в кв. “Възрожденци”, пътя за гр. Ардино, е в пълно несъответствие на показателите, имащи значение за здравето на хората, което води до заключението, че водата от този водоизточник е негодна за ползване за питейни цели и крие риск за здравето на хората.

В тази връзка Община Кърджали предупреждава населението на общината и гостите на града, да не ползват водата от горепосочените чешми за питейни нужди, поради риска за здравето им.


1 декември 2008 г.


 Прочитания: 2165 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign