Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Одобрени проекти по ОП "Околна среда"

 30 Декември 2008

Нови договори на обща стойност 219 млн. лева за реализиране на проекти по Оперативна програма “Околна среда” подписа вчера министърът на МОСВ Джевдет Чакъров с кметовете на 46 общини, сред които и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. До момента договорите за изграждане на пречиствателни станции и ВиК инфраструктура в страната са за общо 494 млн. лева, а договорите подписани вчера, са на стойност 186 млн. лева. От одобрените общо до момента по ОП „Околна среда” 34 инвестиционни проекта в сектор „Води”, 6 са в община Кърджали и са на обща стойност 2 224 718, 78 лв. Одобрените проекти по процедура техническа помощ “Води” приоритетна ос І на Оперативна програма “Околна среда” в община Кърджали са:
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Чифлик на стойност 73 700 лв. и в с. Миладиново на стойност 92 700лв.
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа и нова водопроводна врежа в с. Главатарци на стойност 97 700лв. и в с. Брош на стойност 67 700 лв. и техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа крайградски села на община Кърджали на стойност 343 400лв.
В общият списък на одобрените предложения по ОП “Околна среда” в сектор “Води” е и “Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Бойно общ. Кърджали” на стойност 1 559 518,78 лв.


 Прочитания: 2205 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign