Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Определиха данък сгради и такса битови отпадъци

 22 Януари 2009

На своето първо за тази година заседание Общинският съвет в Кърджали гласува размера на данъка върху недвижимите имоти за 2009г.
Промените се налагат заради изменение на Закона за местните данъци и такси /публикуван в ДВ бр. 105 м.г./, където е записано, че данъчните оценки на имотите от 01.01.2009 г. се увеличават с 50%.
Тъй като това увеличение засяга всички жилищни и нежилищни имоти на гражданите, без да засяга нежилищните имоти на предприятията, общинските съветници определиха различни размери на данъка върху нежилищните имоти. Решението предвижда данъкът върху недвижимите имоти да се определя върху данъчната оценка на надвижимия имот в размер на:
- 1,2 на хиляда - за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията,
-2 на хиляда - за нежилищните имоти на предприятията.
На основание ЗМДТ и Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали местният парламент определи и размера на такса битови отпадъци за 2009 г. на база данъчна оценка на имота:
-при жилищни имоти –0,9 на 1000 данъчна оценка,
-при нежилищни имоти на физичиски лица –4 на хиляда данъчна оценка, а на юридически –9 на хиляда.
Таксата за недвижими имоти в населените места на територията на общината е 6,5 на хиляда. Прочитания: 2190 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.