Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Подават декларации за конфликт на интереси

 22 Януари 2009

До 31 януари служителите в общинска администрация-Кърджали трябва да подадат декларации по силата на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. Глоба от 1 000 до 3 000 лева заплашва всеки, който не подаде в срок своята декларация.
В документа се описва участието на служителя в различни управителни съвети, фирми и търговски друж ества, сключени договори по Закона за обществените поръчки, банкови и кредитни задължения. Подава се още информация за финансовото и правното състояние на съпрузите, децата, родителите и братовчедите на съответния служител, както и данни за това дали техни фирми са печелили конкурси за обществени поръчки, организирани от съответната община.
Такива декларации трябва да подадат и общинските съветници, кметът на общината, кметовете на населени места, управителите на всички общински фирми. За целта към Общинския съвет днес бе сформирана специална комисия по “Установяване на конфликт на интереси за мандат 2007-2011 г.”. Тя ще се ръководи от Харун Бекир, а в състава й влизат председателите на деветте ПК към местния парламент.
Законът за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси е в сила от 1 януари 2009г. Той дава право на всеки един гражданин да подава сигнали при съмнение за конфликт на интереси.


 Прочитания: 1555 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign