Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работа в мултиетническа среда

 09 Март 2009

На 6 март 2009 г. стартираха модулните обучения “Работа в мултиетническа среда” за учители от различните образователни степени, които се осъществят по проект “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” BG 051PO001/07/4.1-01-44, финанансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейски социален фонд.
Първи започнаха своето обучение учителите от предучилищна образователна степен, работещи в детските градини в селата с. Широко поле, с. Перперек, с.Миладиново, с.Чифлик, с.Мост и с. Стреми. На 14 и 15 март 2009 г. ще започнат модулните обучения и за преподавателите от начална и прогимназиална степен от учебните заведения в тези населени места.
Обученията “Работа в мултиетническа среда” ще продължат до края на месец септември и включват три отделни модула – «Гражданско образование», «Технически умения» и «Практически умения». Отделните модули са с хорариум 20 часа теория и 20 часа практика. В обучението ще бъдат застъпени темите, посочени от учителите в анкетното проучване, проведено през месец ноември и декември 2008 г.

Още снимки
 Прочитания: 2134 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign