Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществена дискусия за екологията

 10 Март 2009

Да бъде опазена околната среда в Кърджали, да бъдат достигнати екологични норми и стандарти така, че да живеем в една по-чиста среда с тази основна цел експерти от различни институции с помоща на консултанска фирма подготвиха документ от над 100 страници, в който е очертана визията и специфичните цели на община Кърджали в рамките на следващите пет години. Програмата е разработена на базата на съществуващото екологично законодателство и действащите стратегически и национални програми за опазване на околната среда и човешкото здраве. В нея са включени пет специфични цели ,сред които достигане на екологични норми за качеството на атмосферния въздух и намаляване на здравния риск на населението, достигане на добър екологичен статус на водите в община Кърджали както и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
Вчера дебатите по проекта за Програма за опазване на околната среда в Община Кърджали приключиха с организираната обществена дискусия с участието на ВиК, РИОКОЗ и Регионалната дирекция по горите в Кърджали. В залата на Бизнес инкубатора дойдоха и неколцина граждани и то обединени от идеята в града да бъдат обособени велопътеки с цел велосипедите да се превърнат в алтернативен начин на транспорт за кърджалийци. Предложението им бе прието като бе уточнено ,че то може да бъде реализирано и като самостоятелен проект, свързан с екологичната визия на общината.
Дускусията вчера продължи близо 3 часа. Направените предложения ще бъдат записани в Програмата за опазване на околната среда, а само до 11 март тази година могат да бъдат направени и други предложения, свързани с Програмата. До края на тази седмица проектът за общинската програма трябва да бъде окончателно оформен, след което ще бъде представен за гласуване на сесия на Общинския съвет в Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 2106 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign