Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Резултатите от публично обсъждане-кръгла маса обобщени в резолюция

 25 Март 2009

Учители, експерти от община Кърджали, представители на заинтересовани държавни институции и неправителствени организации се събраха днес в залата на Бизнесинкубатора, където се проведе публично обсъждане-кръгла маса на тема „Ефективно участие на родителите в процеса на обучение и интеграция в мултикултурна среда”. Срещата –дискусия бе част от проекта „Родители за общо бъдеще” на център „Отворено образование”, който се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а нейн модератор бе Красимира Дамянова от Фондация център „Отворено образование”-София . В кръглата маса участие взеха и зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова и секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир. Община Кърджали е партньор по проекта, заедно с община Димитровград, а от Кърджали участват и две учебни заведения СОУ ”Й.Йовков” и СОУ ”Вл.Димитров-Майстора”, чийто представители също участваха в обсъждането.
Участниците в публичното обсъждане подчертаха в изказванията си, че процесът на интеграция на всички деца в образованието няма алтернатива и е сред приоритетите на образователната политика, водена от община Кърджали. Според тях той дава не само равни шансове и в училище и в живота на децата със специални образователни потребности, но и ще даде възможност за нови перспективи в развитието на нашата община. От представените мнения стана ясно, че за пълноценното развитие на процеса на интеграция е необходимо участието на всички образователни актьори – учители, родители, местни власти, общественост, държавни институции, както и на самите деца.
За съжаление в обсъждането участието на едната от страните в процеса –родителите бе минимално. Бе отчетено, че именно в тази посока трябва да бъдат насочени усилията на всички, за да бъде процесът ефективен.
На проведеното публично обсъждане на проблемите на интеграцията и мястото на родителите в този процес бяха набелязяни и идеи за успешно развитие на процесите на интеграция в образованието в община Кърджали обобщени в резолюция приета от участниците.
Според нея дейността по интеграцията в образованието трябва да стане видима за общественотта на община Кърджали чрез огласяване на приоритетите, основните дейности и постигнатите положителни резултати в политиката по образование на Общината, да се анализира и мултиплицира процеса на интеграция в училищата както и родителите и семействата на учениците от общината да бъдат приобщени към интеграционните образователни процеси чрез участието им в специализирано обучение, в дейностите на Училищните настоятелства и училищния живот като цяло.
Участниците в днешното публично обсъждане-кръгла маса се обединиха и около идеята да се засили взаимодействието между организациите на гражданското общество и звената, работещи с деца, в областта на интегрираното обучение.

Още снимки
 Прочитания: 1926 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign