Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали обявява конкурс за лого

 28 Септември 2005

Община Кърджали обявява конкурс за избор на девиз на общината, който да отговаря на следните критерии: да представя в синтезиран вид характерността и спецификата на природата, хората и живота в община Кърджали; да носи послания от миналото и настоящето към бъдещето на общината; да се вмества в обем от 5 думи и да е подходящ за вписване в герба на общината. Предложенията ще се приемат до 16 часа на 14 октомври в Информационния център гише "Деловодство" или по пощата. Предложенията се подават в непрозрачен запечатан плик с надпис "За конкурса за девиз". Пликът трябва да съдържа предложението за девиз, трите имена на участника и телефон за връзка. Наградата за класираното и избрано за девиз предложение е 500 лева и вписване в летописната книга на общината. Идеята за конкурса бе обявена от кмета на общината инж. хасан Азис през месец февруари тази година. Настоящият герб се състои от слънце и лъв и е приет през 1969 година.


 Прочитания: 2777 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign