Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 30 Март 2009

П Р О Е К Т
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МОТИВАЦИЯ – МОДЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ”
ДОГОВОР № 07-23-133-С/11.02.2008 г.ПОКАНА


Кръгла маса на тема "Структурите на гражданското общество в действие” ще се проведе на 1 април /сряда/ от 11:00 часа в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали. Тя се провежда във връзка с реализирането на проект “Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие”, Договор № 07-23-133-С/11.02.2008 г, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на форума е да бъдат обсъдени възможностите за ефективни партньорства с местната власт за реализиране на значими за съответните общности проекти и програми и формиране на политики, както и споделяне на опит и добри практики. В кръглата маса ще вземат участие представители на неправителствени организации от община Кърджали, експерти от Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции /АРИРИ/ – партньор по проекта, членове на Сдружение „Център за икономически и социални анализи и стратегии” /ЦИСАС/ - водеща организация по проекта, както и експерти от Общинска администрация - Кърджали, общински съветници от Общински съвет- Кърджали и представители на медии.


 Прочитания: 2083 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign