Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация”

 01 Април 2009

Проект “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” Договор BG 051PO001/07/4.1-01 – 44


На 31 март 2009 г. бе проведена работна среща на партньорите по проект “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” BG 051PO001/07/4.1-01-44, финанансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейски социален фонд.
На срещата г-жа Елисавета Кехайова зам.- кмет на Община Кърджали, експерти от Община Кърджали и представители на Регионален педагогически център – Кърджали обсъдиха изпълнението на дейности по проекта – проведеното анкетно проучване и първи модул «Гражданско образование» на модулни обучения “Работа в мултиетническа среда”. Бяха оценени и анализирани постигнатите резултати. Партньорите набелязаха и следващите стъпки за реализирането на информационната кампания „Училището шанс за по-добър живот” и двата обучителни модула «Технически умения» и «Практически умения», които ще се реализира до края на месец септември.

Още снимки
 Прочитания: 1975 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign