Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Откриха паметна плоча на Лазар Кърпачев

 10 Април 2009

Днес в двора на Регионална дирекция по горите в Кърджали бе открита паметна плоча на заслужилия лесовъд инж. Лазар Кърпачев, оставил голяма диря в създаването на нови гори и тяхното отглеждане в Източните Родопи. На церемонията присъстваха много лесовъди, директорът на РДГ инж. Айнур Ибрямова, Любомир Джисов - директор на Държавно лесничейство Кърджали, сред гостите бе и Катя Кърпачева – дъщеря на Лазар Кърпачев.
През периода от 1959 г. до 1986г., когато Лазар Кърпачев ръководи горските стопанства на кърджалийски и хасковски окръг и районът от полупустинен се превръща в море от новосъздадени горски култури. За времето от 1960г. до 1985г. са създадени над 1 100 000 декара нови гори, които покриват опороените склонове на Източните Родопи и Сакар планина, изградени са над 21 000 куб.м. баражи, 102 000 куб. м. каменни прагчета, които спират изнасянето на плодородната почва и затлачването на язовирите.
Огромна е заслугата на Лазар Кърпачев за преобразяването на Източните Родопи през изминалите 4-5 десетилетия. През тези години са изпълнени успешно много технически проекти за борба с ерозията, залесени са бреговите земи на двата големи язовира Кърджали и Студен кладенец, направена е биологичната корекция на река Перперек с дължина 23 км. Под ръководството на Лазар Кърпачев и неговите колеги се реконструират над 400 000 декара малоценни и ниско продуктивни насаждения, създадени са и първите представителни ловностопански райони – “Болярци”, “Кирково”, “Аврен”, “Горни Юруци” и Държавното ловно стопанство “Женда” за отглеждане на муфлон , елен лопатар и дива свиня.
Обезлесените някога склонове край Арда и край нейните притоци Крумовица и Върбица днес са покрити с млади борови и широколистни гори и пасища. Не само местните жители се радват на това зелено богатство, а и стотиците гости и туристи, които посещават региона.

Още снимки
 Прочитания: 2776 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign