Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Три обекта посети министър Плугчиева в Кърджали

 13 Април 2009

На еднодневно посещение днес в Кърджали пристигна вицепремиерът Меглена Плугчиева. Малко преди 11 часа тя бе посрещната от областния управител инж. Ангел Коджаманов и кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Близо час продължи срещата между тях в областна управа с участието на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Димчо Михалевски и представители на управляващи органи на оперативни програми.
В рамките на визитата си министърът по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева посети три обекта в община Кърджали,финансирани по европейски програми. Първият оглед бе на пътя Повет - Панчево. Проектът е по ОПРР-2007-2013, схема безвъзмездна помощ “Подкрепа за укрепване и интегриране и местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”; приоритетна ос ІІ: регионална и местна достъпност. Чрез него се реализират общо четири пътни отсечки , една от които е Повет -Панчево с дължина 3,5 км. Бенефициент по проекта е община Кърджали, а изпълнител “Пътно поддържане” ЕООД.
На място вицепремиерът се запозна с работата на фирмата, срещна се с кметовете на населените места и с техническия ръководител на обекта Славчо Пеев, който увери г-жа Плугчиева, че в момента се работи по график и че крайният срок 30 юни ще бъде спазен.
“Пазар на производителите” ЕАД, реализиран по Програма САПАРД ,също бе включен в обиколката . Министър Плугчиева разговаря със земеделските производители и търговците, разгледа хладилните помещения на тържището , машините в цеха за пакетаж на плодове и картофи, прояви особен интерес и към това, което предстои да бъде направено през следващите месеци.
Обиколката завърши с оглед на корекцията на река Арда от моста при кв.”Веселчане”. Работи се усилено и през юни тази година хидросъоръжението трябва да бъде завършено, заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Димчо Михалевски.
След направения оглед министър Плугчиева се срещна и с представителите на медиите.Тя коментира, че визитата й в Кърджали не е инцидентна, а част от цялостна програма за посещение в областните центрове и контрол на изпълняваните проекти по европейски програми. Вицепремиерът сподели, че заедно с областния управител и с кмета са обсъдили реализираните до момента проекти и още няколко важни, свързани с пътната инфраструктура в региона . Единият е проектът Кърджали - Подкова. Г-жа Плугчиева заяви, че въпреки известните спекулации, проектът няма да отпадне от индикативната програма на НАПИ. Предвижда се актуализация на техническия проект, която трябва да приключи до 20-25 май, заедно с това е необходима и актуализация на доклада по ОВОС. В тази връзка министърът по управление на еврпейските фондове препоръча ръководството на НАПИ до 20 април да проведе среща с екипите на областна и общинска администрация Кърджали, на която да бъдат изяснени всички въпроси, касаещи проекта. На тази работна среща трябва да бъдат окончателно формулирани всички срокове и подписано съответното споразумение. Проектът може да бъде ускорен, а в края на юни месец да има финализиране на формуляра за кандидатстване, заяви още министър Плугчиева. По втория важен проект- изграждане на обходен път на Кърджали г-жа Плугчиева каза , че до 20 април трябва да приключи последният кръг от разговори с фирма “Бентонит” ,през чиято концесионна територия ще минава трасето. До 25 април трябва да бъде готов писменият доклад от НАПИ за съдбата на проекта. Министър Плугчиева потвърди и добрата новина, че НАПИ е включила проектът за обходен път на Кърджали в бюджета си за 2009г.
Г-жа Плугчиева даде добра оценка на община Кърджали като една от активните общини в страната , реализирали проекти по Програма ФАР. Тя отчете, че всички проекти, спечелени и финансирани по Програма ФАР -Меморандум 2004 са изпълнени и обяви, че тази седмица се очаква решение на МС за отпускане на средства в размер на 100 милиона лева за разплащане на проекти по Програма ФАР -Меморандум 2005 и 2006.
Вицепремиерът коментира и проект “Пазар производители” ЕАД –Кърджали Г-жа Плугчиева заяви, че се налагат допълнителни разговори с Агенция САПАРД, за да се финализира и този проект.Сроред нея не става дума за чакане, става дума за диалог и за завършване на един кръг от отворени въпроси между община Кърджали и Агенция САПАРД,като при необходимост община Кърджали да представи допълнителни документи, за да може Държавен фонд “Земеделие” да се произнесе и цялостната процедура да се ускори.
Министър Меглена Плугчиева оцени активността на община Кърджали и областта при кандидатстване и усвояване на средства по различни програми на ЕС. Тя апелира европейските средства да се използват по предназначение при изключително строг контрол и прозрачност и коментира ,че никой не може да си прави илюзиите да заобиколя едни или други правила, защото рано или късно опитите излизат наяве и те ще бъдат санкционирани .

Още снимки
 Прочитания: 2143 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign