Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 19 Май 2009

21 май е последният срок за подаване на заявления до Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове, информират от сектор “Управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол" в община Кърджали.
От администрацията уточняват, че това се отнася за граждани, притежаващи такива влогове открити до 1995 г. и престояли повече от 5 години в ДСК - Кърджали. В същия срок, притежателите на жилищно – спестовни влогове, които не са ползвали права по този Закон, могат да ги прехврълят на роднини по права линия и по съребрена до втора степен.
След разглеждане на всички постъпили до 21 май заявления, Местната комисия ще изготви последния списък на правоимащите жилищно - спестовни вложители.
От общинска администрация Кърджали напомнят, че заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая № 511, етаж 5 в сградата на общинска администрация – Кърджали. За извършване на справка те трябва да представят лична карта и спестовна книжка с определените им лихвоточки.


 Прочитания: 1840 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign