Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Успешна реализация на проект

 27 Ноември 2008

Проектът “Устойчиво развитие на трансграничния регион чрез опазване на околната среда: Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води в село Бойно, Община Кърджали” BG2005/017-454.03.03.02-01 стартира през месец декември 2007 г. и приключва дейностите през месец ноември 2008 г.
Проектът се реализира от община Кърджали в партньорство с Община Самотраки, Р Гърция.
Поставената цел на проекта бе изграждането на модерна маломащабна пречиствателната станция за отпадни води в с. Бойно, община Кърджали, и по този начин да се допринесе за опазването на водните ресурси в трансграничния регион
Успешно бяха изпълнени планираните дейности по проекта, като в резултат от проекта бе изградена ПСОВ.
Изпълнението на проекта „Устойчиво развитие на транс-граничния регион чрез опазване на околната среда: Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води в село Бойно, Община Кърджали” само по себе си ще доведе до положителни екологични и социални въздействия като подобряване на качеството на водите, подобряване на инфраструктурата на обществените услуги (мрежа за водоснабдяване и други).
Времетраене на проекта: 12 месеца
Стойност на проекта: 345 790.34 евро.
 Прочитания: 1583 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign