Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Подкрепа за промяна

 02 Юни 2009

Договор за реализирането на проект „Подкрепа за промяна” подписа вчера кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ : BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2.
Целевата група към която е насочен са 30 лица с увреждания, 15 деца с увреждания и 10 самотноживеещи хора. Проект „Подкрепа за промяна” си поставя за цел да развиe и усъвършенства услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали. Чрез реализирането на основните дейности по проекта, в рамките на 12 месеца, ще се допринесе за подобряване качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще се създадат условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, ще насърчи желанието им за социално включване и ще се намали риска от институционален тип грижа.
Общата стойност на проекта е 118 544,94 лв.


 Прочитания: 1338 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти