Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 30 Юни 2009

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на изборите за избиране на народни представители на 05.07.2009 г.

З А П О В Я Д В А М:

1. Забранявам продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 20.00 ч. на 04.07.2009 г. до 20.00 ч. на 05.07.2009 г.
2. Забранявам всякакви масови прояви на открито на територията на община Кърджали, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред и предизборна агитация на 05.07.2009 г.
3. Задължавам началника на отдел “ГРАОН” да уведоми за забраните по т.1 и т.2 от заповедта лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборния ден.
Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на жителите на общината, органите на МВР и кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ – гр.Кърджали.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ………………….
/инж. Н.ЮСЕИН/
 Прочитания: 1791 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign