Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 22 Юли 2009

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ - гр.Кърджали,


С Ъ О Б Щ А В А,


че Списък №17 на правоимащите граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2009 год., е изготвен и изложен на таблото на І етаж на общинска администрация Кърджали.
На основание чл.6, ал.3 от Правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" пред кмета на общината.
Съобщението е обнародвано в "Държавен вестник" бр.54 от 14.07.2009 год.

Председател на МК: инж.Н.Юсеин


 Прочитания: 1634 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign